Resusci Baby QCPR med luftvägshuvud

  • 13 950 kr

Resusci Baby QCPR med luftvägshuvud gör det möjligt att öva på HLR och intubation av hög kvalitet till spädbarn.

Artikelnummer: 9020050

HLR-docka Resusci Baby QCPR med luftvägshuvud   

Resusci Baby QCPR med luftvägshuvud gör det möjligt att öva på HLR och intubation av hög kvalitet till spädbarn.   

Luftvägshuvud  
Luftvägshuvudets utformning gör det möjligt att föra in enheter i de övre luftvägarna och öva på arbetsflödet runt endotrakeal intubation (införing av tub i luftstrupen).   

HLR-träning av hög kvalitet på spädbarn  
Resusci Baby QCPR tillhandahåller realtidsinformation och detaljerade sammanfattningar vid användning tillsammans med återkopplingsenheter. Detaljerade återkopplings- och avrapporteringsfunktioner gör att deltagarna kan utveckla och förbättra sina HLR-prestationer bättre än någonsin tidigare.   

Realistisk anatomi säkerställer att deltagarna korrekt utför huvudlutning och haklyft, ser bröstkorgen höja sig samt får uppleva lämpligt bröstkorgsmotstånd. En sensor indikerar korrekt handposition.   

Ventileringssystemet ger realistisk brösthöjning vid såväl andningsballongmask (BVM) som mun-mot-mun-andning (MTM) och stöder inlärningen av korrekt ventileringsteknik genom att mäta volym och takt.   

Resusci Baby QCPR uppfyller alla riktlinjer.   

Mer effektiv HLR-träning  
QCPR-teknik används för att både instruktörer och deltagare mer effektivt ska kunna övervaka och granska HLR-prestationen, vilket ökar effektiviteten och höjer värdet på träningstiden. Det blir därmed möjligt att:   

• anordna övningar för enskilda individer och arbetslag med hög arbetsbelastning på ett mer effektivt sätt  
• förlägga övningarna till valfri miljö  
• utvärdera prestationsresultat för flera personer i realtid  
• göra avrapportering i grupp och samtidigt bedöma individuella prestationer   

Innehåll:   

·      1 st Resusci Baby docka med luftvägshuvud 
·      1 st Dockbatteri  
·      2 st ansikten 
·      1 st luftväg
·      1 st väska 
·      1 st baby body
·      1 st filt 
·      1 st pulsballong
·      1 st rulle Manikin FaceShields 
·      Våtservetter
·      Bruksanvisning 
·      Standard USB kabel    

OBS! SimPad SkillReporter eller SkillGuide ingår ej. Måste beställas separat.