SimPad Plus med Skillreporter

  • 14 800 kr

SimPad PLUS med SkillReporter ger trådlös kontroll över upp till 6 HLR-dockor samtidigt. En instruktör kan omedelbart identifiera och hjälpa en elev.

Artikelnummer: 9017088

SIMPAD PLUS MED SKILLREPORTER
- Används med Resusci Anne QCPR, Resusci Junior QCPR och Resusci Baby QCPR.

Båda produkterna kan kopplas via USB-kabel och Resusci Anne kan också kopplas trådlöst. En router kan användas för att säkerställa trådlös uppkoppling när flera dockor används.

Realtids-feedback som är lätt att förstå
SimPad PLUS med SkillReporter-programmet ger omfattande, lättförståelig feedback för förbättrad QCPR-utbildning. Under utbildningen kan instruktören övervaka följande uppgifter för upp till sex st dockor samtidigt:

• Kompressionshastighet och djup
• Korrekt frisättning för varje kompression 
• Korrekt handposition
• Frekvens och längd för störningar 
• Ungefärlig ventileringsvolym
• Automatisk och manuell notering av nyckelhändelser under HLR-simuleringen 
• Vid behov kan utbildningen köras i Bedömningsläge, så att ingen feedback ges live, utan data registreras för bedömningssamtalet.

Användarvänlig och skräddarsydd bedömning
SimPad PLUS med SkillReporter räknar ut ett övergripande poängtal för utförandet, och summerar områden som kan förbättras, utifrån de data som samlas in under övningarna.

Detaljerade uppgifter kan lätt fås från sammanfattningen av utförandet, så att exakt feedback kan ges inom de områden som bör förbättras. Denna flexibilitet gör det möjligt för utbildarna att ge skräddarsydd feedback till varje elev, som på så sätt kan lära sig och förbättra HLR-utförandet.

Data och rapporter kan lätt överföras till en dator för enkel visning, utskrift och backup-lagring med gratis-programvaran Session Viewer som finns i nedladdningsavdelningen.

Full kontroll över utbildningssessionen
Utöver alla feedbacks- och utvärderingsfunktioner, låter SimPad PLUS med SkillReporter instruktörerna att:

• Hantera hjärtrytmerna för defibrillatoranvändning live.
• Kontrollera AED Trainer 2 och AED Trainer 3 på avstånd (via Laerdal Link-systemet) 
• Justera gränser och trösklar för kompressioner och ventilatorer (förinställningar enligt riktlinjerna för European Resuscitation Council (ERC) / American Heart Association (AHA) inkluderade)

Innehåll: 

• SimPad med skillreporter SW 
• Strömsladd/laddare
• USB kabel 
• Bruksanvisning