Philips FR3

  • 22 650 kr

PHILIPS FR3*Philips HeartStart FR3 är en halvautomatisk defibrillator som finns i två versioner: FR3 EKG, med EKG-visning och möjlighet till manuellt läge, samt

Artikelnummer: 9019065

PHILIPS FR3*

Philips HeartStart FR3 är en halvautomatisk defibrillator som finns i två versioner: FR3 EKG, med EKG-visning och möjlighet till manuellt läge, samt *FR3 Text, utan EKG-visning och utan manuellt läge.  

Mycket av det som uppskattats i Philips övriga modeller av defibrillatorer återfinns i FR3, men den är också utrustad med en hel del features, såsom:   

- Auto-on funktion, FR3 startas automatiskt när väskan öppnas (option)  
- Förinstallerade/förtestade defibrilleringselektroder, vilket innebär snabbare applicering och man slipper öppna förpackning och ansluta till defibrillatorn. 30 månaders hållbarhet   
- Barnnyckel, vilket gör att man använder samma elektrod som till vuxen men med justerad joule (50J) till barn (option)  
- Möjlighet till dataöverföring via SD-kort eller   
- Bluetooth-teknik (option)  
- 120 minuters minneskapacitet   
- Internminne som visar användningstid, tid till första defibrillering, antal defibrilleringar och 15 sekunder av uppkopplings-EKG:t  
- Snabbaste analystiden på marknaden   
- Metronom  
- 3-avl EKG med möjlighet att välja avledning själv (option)   

Användarvänlig  
Obegränsade möjligheter att konfigurera vid t.ex. ändringar av riktlinjer. Tack vare användargränssnittet kan FR3 användas intuitivt. 1-2-3-drift med ledsagande displaytexter och röstmeddelanden. Placering av defibrilleringselektroder enligt illustrationer på FR3 och direkt på elektroderna.   

Drift & självtest  
Batteriet till FR3 klarar 300 st defibrilleringar. Ett omfattande självtestprogram med dags-, vecko- och månadskontroller körs medan FR3 står i vänteläge. Självtesten omfattar till och med en fullständig urladdning för kontroll av laddnings- och urladdningskretsarna, testet innefattar även defibrilleringselektroderna. En statusindikator visar när defibrillatorn är klar för användning.   

Underhållet inskränker sig till kontroll av statusindikatorn och av att elektrodernas användningstid inte har gått ut.